21.07 Kurs Instruktora EFR | Centrum Nurkowe Buddy
Kurs Instruktor EFR

Kurs Instruktora EFR (Pierwszej pomocy przedmedycznej)

Prosimy o kontakt w sprawie terminu

Koszt: 1 000 zł

Wymagania wstępne:
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia EFR Primary/Secondary Care (lub odpowiednik) nie starsze niż 24 miesiące,
• ukończone 18 lat

Zajęcia prowadzimy w CN Buddy, al. KEN 11, Warszawa (sala wykładowa)

Kurs rozwija umiejętności instruktażowe, dowiesz się, w jaki sposób powinny być prowadzone szkolenia EFR aby wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy została skutecznie przekazana kursantom. Uczestnicy kursu dowiedzą się m.in. jak właściwie oceniać wiedzę kursantów i jak realizować scenariusze szkoleniowe.

Kursy EFR rekomendowane są m.in przez PADI (Professional Association of Diving Instructors), a także uznawane w kilkudziesięciu krajach jako kursy niezbędne do wykonywania niektórych zawodów. Mają one charakter międzynarodowy i nie wymagają nostryfikacji za granicą.

Ramowy program szkolenia:
• wprowadzenie do programu Emergency First Response
• filozofia nauczania ratownictwa przedmedycznego
• metodyka nauczania w trakcie kursów pierwszej pomocy
• zasady organizacji kursów EFR
• marketing kursów EFR

Szkolenia, które możesz prowadzić po kursie:
Emergency First Response Primary Care (CPR)
Jak reagować na zagrożenia życia. Kurs koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie wiedzy teoretycznej, rozwoju umiejętności praktycznych i realistycznych scenariuszy.

Secondary Care (First Aid)
Jak właściwie reagować w sytuacjach urazów lub chorób, które nie są bezpośrednio zagrażające życiu, takich jak np. silne reakcje alergiczne, astma, poparzenia, problemy cukrzycowe, zwichnięcia i złamania, urazy oczu, hipotermia, ukąszenia owadów.

Care for Children
Pierwsza pomoc rannym lub chorym dzieciom, w wieku od jednego do ośmiu lat oraz niemowlętom (ze wskazaniem różnic w odniesieniu do pomocy osobom dorosłym). Program obejmuje także emocjonalne aspekty opieki nad dziećmi w sytuacji kryzysowej, jak również zapobieganie obrażeniom i chorobom.

CPR & AED
Podstawowe zasad resuscytacji oraz wdrażania i wykorzystywania zautomatyzowanej defibrylacji zewnętrznej (AED) w sytuacji awaryjnej.

Zgłoś się na kurs Instruktora EFR

Twój e-mail*

Wiadomość

Kursy nurkowania i wyjazdy