Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Centrum Nurkowe Buddy s.c. z miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy al. Komisji Edukacji Narodowej 11 lok. 14 w Warszawie, Konrad Stachowicz i Piotr Kędzia-Stępkowski, dane spółki cywilnej: NIP 9512276282, REGON 141757277.

Kontakt do Administratora danych osobowych to: nr tel. +48 22 513 30 34, adres e-mail: info@buddy.pl.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z przesłaną przez Ciebie wiadomością zawartą w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora umożliwiających następczy kontakt z Tobą, jeżeli prześlesz do nas wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który będzie niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość oraz podjęcia ewentualnych działań z nią związanych. Po wskazanym powyżej czasie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe podajesz w sposób dobrowolny. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest konieczne celem udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. PUODO).