Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nigdy nie wiesz, czy nie będziesz świadkiem wypadku, czy pierwszej pomocy nie będą potrzebować Twoi najbliżsi, znajomi z pracy, sąsiedzi, a nawet całkiem obcy Ci ludzie. Czy widząc poszkodowanego znajdującego się w sytuacji zagrożenia będziesz umiał mu pomóc? Naucz się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych: dzieci, współmałżonka, rodziców, a także przyjaciół i znajomych. Zanim przybędzie profesjonalna pomoc, upłyną cenne minuty, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Może właśnie Ty będziesz musiał uratować czyjeś życie?

Emergency First Response to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kształcących ratowników przedmedycznych na świecie. Certyfikat ukończenia kursu EFR jest uznawany jako profesjonalna umiejętność w zakresie ratownictwa przedmedycznego, a program nauczania jest zgodny z najnowszymi standardami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kurs EFR adresowany jest nie tylko do nurków, lecz do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się pierwszej pomocy, lub też chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Jak wygląda kurs?

Wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze, w mniejszych jak i większych grupach, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych form nauczania jak pokazy multimedailne, projekcje filmów dydaktycznych i z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy podręcznikami z szeregiem scenariuszy do ćwiczeń, manekinami osób dorosłych, nastolatka oraz niemowlaka, manekinem do nauki półautomatycznej zewnętrznej defibrylacji, defibrylatorem AED, zestawem tlenowym, matami, noszami, sprzętem stosowanym w czynnościach pierwszej pomocy (maski twarzowe, materiały opatrunkowe i akcesoria pierwszej pomocy, listwy do unieruchomień, kołnierze szyjne, szyny Kramera, itp.). Dzięki przejrzystemu prowadzeniu zajęć i wyćwiczeniu określonych standardów postępowania, każdy z uczestników w prawidłowy sposób przyswoi zdobytą wiedzę, a dzięki powtarzanym ćwiczeniom i aranżowaniu określonych scenariuszy, Kursant będzie oswojony z sytuacjami wymagającymi podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych.

Program kursu

Na kurs Emergency First Response składają się trzy podstawowe moduły oraz szkolenie z obsługi automatycznego defibrylatora AED, jednakże istnieje możliwość odbycia szkolenia z jednego, konkretnie wybranego działu.
(1) Wstępna pierwsza pomoc (urazy bezpośrednio zagrażające życiu),
(2) Drugorzędna pierwsza pomoc (urazy nie zagrażające życiu),
(3) Pierwsza pomoc dla dzieci

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jako prezent każdy uczestnik kursu otrzyma od nas apteczkę z materiałami do pierwszej pomocy.

Cena już od 550 zł

Cena zawiera:
• materiały i pomoce dydaktyczne,
• podręcznik do nauki,
• certyfikat ukończenia kursu,
• apteczkę jako prezent

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care – CPR) skierowane jest do wszystkich tych, którzy ubiegają się o zdobycie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver), jak również nauczycieli, opiekunów, rodziców jak i osób, które chcą nauczyć się pomagać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Program zawiera

• Ocena miejsca zdarzenia,
• Korzystanie z zabezpieczeń,
• Ocena wstępna poszkodowanego,
• Resuscytacja krążeniowo-oddechową,
• Postępowanie przy krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa oraz zadławieniach,
• Bezpieczna pozycja ułożenia poszkodowanego,
• Łańcuch przeżycia

Szkolenie z zakresu drugorzędnej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Secondary Care – First Aid) jest wymagane od wszystkich osób ubiegających się o zdobycie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver), jak również dedykowane w dużej mierze pracownikom instytucji państwowych i prywatnych, osobom pracującym z młodzieżą jak: nauczycielom, instruktorom i trenerom sportowym, opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

Program zawiera

• Ocena miejsca zdarzenia,
• Korzystanie z zabezpieczeń,
• Ocena wstępna poszkodowanego,
• Postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń,
• Unieruchamianie kończyn bandażowanie i opatrywanie ran,
• Postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki, poważnych krwotoków,
• Łańcuch przeżycia

Celem kursu jest szkolenie z zakresu technik stosowania tlenu podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia urazów mających związek z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie), rozwijanie umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia profesjonalnych służb medycznych. Skierowany jet do osób nurkujących jak również wszystkich tych, którzy z racji wykonywanej profesji mogą zetknąć się z potrzebującymi nurkami wymagającymi pierwszej pomocy tlenowej. Kurs wymagany przy ubieganiu się o stopień Divemastera i Instruktora.

Część teoretyczna

Część teoretyczna przedstawiona w formie multimedialnego wykładu.
Poruszane zagadnienia to:
• Co to jest DAN?
• Anatomia, fizjologia
• Rozpoznanie chorób nurkowych (choroba dekompresyjna, podtopienie)
• Wpływ tlenu na organizm
• Zalety i wady użycia tlenu
• Opis wyposażenia tlenowego
• Używanie wyposażenia tlenowego

Część praktyczna

Część praktyczna z wykorzystaniem zestawu tlenowego i fantoma.
Ćwiczenia obejmują:
• Rozpoznanie stanu osoby poszkodowanej i zapewnienie pracy dróg oddechowych
• Sztuczne oddychanie – ćwiczenia
• Rozpoznawanie sprzętu tlenowego
• Identyfikacja głównych elementów Zestawu Tlenowego DAN
• Montaż i demontaż Zestawu Tlenowego DAN
• Obsługa Zestawu Tlenowego DAN
• Użycie Zestawu Tlenowego DAN oraz zastosowanie urządzeń podających tlen
• Wybór i przygotowanie odpowiedniej maski tlenowej
• Włączanie i zabezpieczanie Zestawu Tlenowego DAN
• Wymiana uszczelki tlenowej
• Rozpoznawanie i użycie
• Maski oraz zaworu „na żądanie”
• Maski o stałym wydatku
• Maski resuscytacyjnej nosowo-ustnej z dodatkowym dopływem tlenu

Cena już od 350 zł

Cena kursu zawiera:
• podręcznik Oxygen Provider,
• materiały szkoleniowe i pomocnicze,
• ćwiczenia praktyczne z użyciem wymaganego sprzętu,
• certyfikat DAN,
• dyplom ukończenia kursu,
• torbę z logo DAN,
• zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku,
• zestaw materiałów promocyjnych DAN

Kurs jest kolejnym etapem umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych dla tych, którzy zdobyli certyfikat Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych (DAN Oxygen Provider). Program zawiera zaawansowane techniki podawania tlenu z użyciem specjalistycznego sprzętu – worków samo rozprężanych i ręcznie sterowanych resuscytatorów. Celem kursu jest wyszkolenie Ratowników Tlenowych o wysokich kwalifikacjach poprzez przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności lepszego rozpoznawania urazów związanych z nurkowaniem w przypadku nie oddychającego poszkodowanego oraz w urazach nie spowodowanych bezpośrednio z nurkowaniem, aż do chwili przybycia profesjonalnych służb medycznych lub transportu do szpitala.

Część teoretyczna

• Anatomia i fizjologia,
• Rozpoznawanie chorób i urazów nurkowych,
• Zaawansowane wyposażenia tlenowe (resuscytatory, worki samorozprężalne),
• Zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa,
• Zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych

Część praktyczna

• Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku,
• Powtórzenie umiejętności z kursu Oxygen Provider,
• Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS),
• Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR),
• Wentylacja przy użyciu resuscytatora,
• Wentylacja przy użyciu worków samorozprężalnych

Cena już od 300 zł

Cena kursu zawiera:
• podręcznik do nauki Certyfikat DAN,
• dyplom ukończenia kursu,
• torbę z logo DAN,
• zestaw materiałów promocyjnych DAN

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i zaawansowanych umiejętności niezbędnych do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Na kurs BLS składają się podstawowe techniki pierwszej pomocy, których zadaniem jest podtrzymanie lub przywrócenie funkcji życiowych organizmu. Przyszły ratownik BLS rozróżnia sytuacje zagrażające życiu, wdraża procedury powiadomienia pogotowia ratunkowego, wykonuje BLS do momentu dostarczenia mu AED lub dotarcia profesjonalnych służb medycznych.

Program kursu

• Podstawy anatomii i fizjologii,
• „Łańcuch przeżycia”,
• Znaczenie BLS,
• Cele resuscytacji,
• Rozpoznanie niebezpieczeństwa,
• Wstępna ocena poszkodowanego,
• Zasada własnego bezpieczeństwa,
• Sztuczne oddychanie,
• Jak uniknąć rozdęcia żołądka,
• Ocena stanu świadomości poszkodowanego,
• Udrażnianie dróg oddechowych,
• Prawidłowy oddech,
• Wezwanie pogotowia,
• Chusta i maska resuscytacyjna,
• Podanie dodatkowego tlenu podczas resuscytacji – zalety,
• Defibrylacja,
• Przyczyny zadławienia,
• Niedrożność dróg oddechowych,
• Funkcja krwi w organizmie,
• Pierwsza pomoc w krwotokach,
• Wstrząs i powody jego występowania,
• Oznaki wstrząsu,
• Pierwsza pomoc,
• Pozycja bezpieczna poszkodowanego

Cena już od 300 zł

Cena kursu zawiera:
• materiały i pomoce szkoleniowe,
• certyfikat ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników szkoleń pierwszej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej i obejmuje swoim zakresem wykorzystanie automatycznych defibrylatorów. Kurs dostarcza ogólne informacje z zakresu pierwszej pomocy oraz użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich posiadaczy certyfikatów Emergency First Response Primary Care – CPR oraz Emergency First Response Secondary Care – First Aid, chcących odświeżyć i utrwalić swoje umiejętności z zakresu pierwszorzędnej oraz drugorzędnej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Opcjonalnie, kurs może obejmować również wiedzę z zakresu obsługi automatycznych defibrylatorów.

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zostać instruktorami-trenerami i szkolić przyszłych ratowników. Wymagane są certyfikaty ukończenia kursu Emergency First Response i doskonała znajomość całości programu.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi jak: nauczyciele, opiekunowie kolonii i wycieczek szkolnych, wychowawcy, pracownicy świetlic, przedszkolanki, pielęgniarki, pielegniarze, drużynowi, instruktorzy fitness, trenerzy, przewodnicy oraz rodzicom. Kurs również wymagany od osób ubiegających się o stopień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).

Program kursu

• Ocena miejsca zdarzenia,
• Korzystanie z zabezpieczeń,
• Ocena wstępna poszkodowanego,
• Resuscytacja krążeniowo-oddechową,
• Postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach,
• Postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń,
• Postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki,
• Postępowanie z ciałami obcymi w ciele, oku, nosie, uchu,
• Bezpieczna pozycję ułożenia poszkodowanego,
• Użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED,
• Unieruchamianie kończyn,
• Bandażowanie i opatrywanie ran,
• Łańcuch przeżycia

Celem kursu jest szkolenie z zakresu rozpoznawania szeregu niebezpiecznych roślin i zwierząt zamieszkujących obszary wodne, rozróżnianie urazów spowodowanych przez kontakt z nimi i udzielanie skutecznej pierwszej pomocy w tych wypadkach, ale przede wszystkim zapobieganie im poprzez wystrzeganie się niebezpiecznych sytuacji i prowokowania organizmów żywych przebywających w swoim naturalnym środowisku.

Odniesiony uraz nie zawsze musi zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, jednakże nurek wskutek zaskoczenia, strachu lub bólu może popaść w panikę, co może doprowadzić do dramatycznego końca. Nieznajomość fauny i flory morskiej, brak zachowania ostrożności, ciekawość i nieuwaga to najczęstsze przyczyny urazów spowodowanych przez podwodnych mieszkańców. Podczas kursu omawiane są najczęstsze i najbardziej niebezpieczne w skutkach obrażenia, których sprawcami są zwierzęta i rośliny morskie.

Program kursu

• Niebezpieczne zwierzęta morskie,
• Niebezpieczne rośliny morskie,
• Postępowanie i pierwsza pomoc w przypadku:
– zranienia,
– ugryzienia,
– ukłucia,
– zatrucia jadem,
– poparzenia,
– poparzenia prądem,
• Ćwiczenia z pierwszej pomocy w poszczególnych przypadkach

Cena już od 350 zł

Zobacz jakie kursy prowadzimy w najbliższym czasie