Specjalizacje nurkowe

Rozwijaj się nurkowo w interesujących Cię kierunkach pod okiem doświadczonych instruktorów nurkowania. Oferujemy aż 16 specjalizacji nurkowych, co stawia nas prawdopodobnie na pierwszym miejscu pośród lokalnych centrów nurkowych.

W trakcie szkolenia kursant zostaje zapoznany z zaletami i specyfiką konfiguracji Sidemount. Poznaje również różne jej typy i odmienne dla nich procedury. Szkolenie, przede wszystkim praktyczne, ma na celu podniesienie świadomości nurka oraz nabycie nowych umiejętności.

Program kursu

Kurs składa się z min. 4 nurkowań – 1 basen i 3 nurkowania w wodach otwartych. Kursanci uczą się obsługi jednej lub dwóch buli sidemountowych, pod koniec kursu wymagane jest opanowanie umiejętności nurkowania z dwiema butlami. Pierwszy basen oraz nurkowanie w wodzie otwartej, może być też wprowadzone jako jedno z nurkowań do wyboru, do programu Advanced Open Water Diver (AOWD).

Wymagania wstępne

• certyfikat PADI OWD lub odpowiednik
• konieczne jest również opływanie. Wszystkie ćwiczenia wymagają dobrej kontroli pływalności i umiejętności obsługi większej ilości sprzętu
• PADI nie narzuca rodzaju sprzętu/uprzęży, jakiej ma używać nurek lub instruktor, ale wymusza używanie konfiguracji z długim wężem (tzw. Boghartian). Taka konfiguracja wynika z możliwości łatwiejszego zgrania procedur z nurkami backmounotwymi

Cena już od 900 zł

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, zasadami bezpieczeństwa oraz ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu (mieszaniny nitroxowe) zawierającym od 22% do 40% tlenu. Może to być pierwszy krok do nurkowań technicznych.

Zajęcia teoretyczne

• zasady planowania nurkowania na Nitroxie,
• kwestie sprzętowe i zasady jego konserwacji,
• teoria dotycząca wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych

Zajęcia praktyczne

• poznanie metod przygotowywania Nitroksu,
• zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance – sprawdzanie mieszanki, dokumentacja, analiza
• zaplanowanie 2 nurkowań z wykorzystaniem Nitroxu

Wymagania wstępne

• ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie),
• certyfikat PADI OWD lub równoważny.

Po ukończeniu kursu nurek może

• nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%,
• nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%,
• rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver.

Cena już od 450 zł

Nurkowanie w suchym skafandrze daje nieporównywalnie większy komfort niż w tradycyjnej piance. Możesz nurkować dłużej i głębiej w zimnej wodzie, a nawet pod lodem. Lubisz nurkować w polskich wodach i nie chcesz kończyć sezonu nurkowego wraz z nastaniem mrozów? Dzięki suchym skafandrom żadne temperatury nie są nurkowi straszne! Poza ochroną termiczną, suchy skafander zapewnia także zapasowe źródło wyporu.

Zajęcia teoretyczne

• podstawowych wiadomości dotyczących ciepła i jego utraty w wodzie,
• porównania właściwości mokrego i suchego skafandra,
• budowy suchego skafandra,
• dodatkowego wyposażenia, systemów balastu,
• regulacji pływalności,
• konserwacji, utrzymania, przechowywania oraz pakowania suchego skafandra,
• drobnych napraw skafandra,
• sytuacji awaryjnych w czasie nurkowania w suchym skafandrze,
• wskazówek dotyczących nurkowania w suchym skafandrze

Zajęcia praktyczne

• jedno nurkowanie basenowe,
• dwa nurkowania na wodach otwartych

Wymagania wstępne

• ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI OWD lub równoważny

Cena już od 450 zł

Warsztaty nurkowe pozwalające wypracować fundamentalną umiejętność nurkową. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka. Dzięki doskonałej pływalności nurkowanie staje się komfortowe. Bez opanowania tej umiejętności, nie można myśleć o dalszym rozwoju nurkowym.

Wymagania wstępne

• ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI OWD lub równoważny

Cena już od 300 zł

Kurs jest pomyślany jako bezpieczna, nadzorowana przez instruktora forma wprowadzenia w nurkowanie głębokie, w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego do 40 m (maksymalna głębokość nurkowania rekreacyjnego z użyciem powietrza jako czynnika oddechowego). Wiedza dostarczana na kursie obejmuje: planowanie, organizację, procedury, techniki, kwestie sprzętowe, problemy i czynniki ryzyka związane z nurkowaniem głębokim.

Program kursu

W ramach kursu Deep Diver wykonuje się 4 nurkowania głębokie. Po zakończeniu zajęć i nurkowań nurek otrzymuje certyfikat w zakresie nurkowania głębokiego.

Wymagania wstępne

• certyfikat AOWD lub odpowiedni stopień innej organizacji,
• ukończone min. 15 lat

Cena już od 400 zł

Celem kursu wrakowego jest nauka nurkowania na wrakach. Chodzi gównie o wraki statków, ale nie tylko, może to być również wrak np. platformy wiertniczej, bombowca z II wojny światowej, czołgu czy dużej koparki. Sama penetracja wraku dotyczy głównie jego otoczenia.

Program kursu

Kurs obejmuje zagadnienia: nurkowanie na wrakach a przepisy prawa, ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym, techniki nurkowania, poszukiwanie i badanie podwodnych wraków, mapowanie, penetracja wraku.

Uprawnienia

• planowanie, organizowanie, wykonanie i logowanie nurkowań rekreacyjnych na wrakach,
• wykonywanie ograniczonej penetracji wraków, pozostając w sferze światła dziennego, do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie), jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania wstępne

• ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI AOWD lub stopnia równoważnego

Cena już od 550 zł

Kurs ten ma na celu zapoznanie nurków z technikami oraz warunkami nurkowania z łodzi, zasadami przechowywania sprzętu, zachowania się na łodzi, fachową terminologią, aspektami prawnymi nurkowania z łodzi, metodami wchodzenia i wychodzenia z wody oraz radzenia sobie z chorobą morską.

Wymagania wstępne

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 10 lat

Cena już od 200 zł

Kurs poszerza wiedzę na temat nawigacji pod wodą. Dzięki tej specjalizacji posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne i skuteczne nurkowania nawigacyjne z wykorzystaniem dostępnych metod nawigacji.

Wymagania wstępne

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 10 lat

Cena już od 400 zł

Świat po zmroku jest fascynujący, tym bardziej świat podwodny. Zobacz swoje ulubione miejsca do nurkowania z całkiem nowej perspektywy i odkryj gatunki morskich stworzeń, które są aktywne tylko w nocy – a po zakończonym nurkowaniu wróć do punktu wyjścia, dzięki zapoznaniu się z metodami nocnej nawigacji.

Program kursu

• nauczysz się planowania nurkowania nocnego, organizacji, procedur, technik i rozwiązywania potencjalnych problemów z nim związanych,
• nauczysz się jak kontrolować pływalność w nocy,
• dowiesz się jak wejść i wyjść z wody oraz jak nawigować pod wodą w nocy,
• poznasz nocne życie w podwodnym środowisku

Wymagania wstępne

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 12 lat

Cena już od 300 zł

Kurs podlodowy to wykłady oraz trzy nurkowania szkoleniowe, ale wszystko zaczyna się jeszcze przed wejściem do wody, bo nurkowanie podlodowe to po pierwsze bezpieczeństwo i właściwe przygotowanie!

Program kursu

Pierwsze nurkowanie to zapoznanie się ze światem pod lodem, nawigacją podlodową i praktyką asekuracyjną. Po takim doświadczeniu, w następnych nurkowaniach zaczniesz sam prowadzić nawigację pod lodem, w międzyczasie ćwicząc postępowanie w sytuacjach awaryjnych, jak zgubienie się pod lodem, czy potrzeba szybkiego wyciągnięcia spod lodu przez asekurację.

Wymagania wstępne

• ukończone 18 lat,
• stopień PADI AOWD lub równorzędny stopień innej organizacji

Cena już od 500 zł

Kurs tej specjalizacji jest dwuczęściowym wstępem do nauki cyfrowej fotografii podwodnej, wykorzystującym automatyczne aparaty cyfrowe. Kurs ten ma na celu rozwinięcie umiejętności, wiedzy i techniki cyfrowej fotografii podwodnej pozwalając nurkom oraz snorklerom (osoby nurkujące z maską i fajką), na wykonanie dobrych podwodnych zdjęć, nawet podczas pierwszego nurkowania z aparatem fotograficznym.

Certyfikacja na poziomie 1

• rozwój techniki cyfrowego zapisu obrazu, cyfrowych aparatów fotograficznych,
• podstawy cyfrowej fotografii oraz fotografii podwodnej,
• podstawy wykonywania zdjęć pod wodą oraz metoda PADI SEA,
• prawidłowe wejście do wody i dbałość o środowisko naturalne,
• wykorzystanie tabliczek balansowania bieli,
• wykonanie zdjęć pod wodą

Certyfikacja na poziomie 2

Kurs ten może zostać podzielony na dwa oddzielne poziomy lub może być przeprowadzony, jako jeden ciągły kurs pozwalający uzyskać certyfikat na poziomie 2. Minimalna liczba nurkowań – jedno nurkowanie, dla certyfikacji na poziomie 1, dwa nurkowania dla certyfikacji na poziomie 2.

• formaty plików cyfrowych,
• zagadnienia związane z rozdzielczością,
• doświetlenie,
• kompozycja zdjęć,
• podstawy stosowania lamp stroboskopowych,
• warsztaty fotografii,
• wykonanie zdjęć podwodnych metoda PADI SEA – ostrych zdjęć o prawidłowej rozdzielczości, kontraście, kolorze oraz kompozycji

Wymagania wstępne

• certyfikat nurkowy na poziomie PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver lub certyfikat innej organizacji szkoleniowej,
• min. 10 lat
• Uwaga! Kurs może ukończyć osoba, która wyłącznie pływa z maską i fajką – w takim przypadku nie ma ograniczeń wieku do ukończenia kursu.

Cena już od 300 zł

Nurkowanie poszukiwawczo-wydobywcze pozwala na zdobycie bardzo praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego ich wydobywania na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą.

Program kursu

• planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z podwodnymi poszukiwaniami i wydobywaniem obiektów,
• nurkowanie w warunkach słabej widoczności i techniki nawigacji pod wodą,
• właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektu, w tym użycie lin i kołowrotków oraz różnych sposobów poszukiwania,
• właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy wydobywaniu obiektów z użyciem różnych przyrządów

Wymagania wstępne

• ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI OWD lub równorzędnego

Cena już od 300 zł

Obojętnie czy nurkujesz na rafach czy też w jeziorach – większość miejsc nurkowych oferuje warunki do nurkowania wielopoziomowego. Podczas tego kursu zobaczysz, że nurkując np: na wrakach możesz wykorzystać nurkowanie wielopoziomowe, ponieważ możesz zacząć nurkować w najgłębszym miejscu wraku, a potem powoli wynurzać się wzdłuż sylwetki statku. Dobre planowanie nurkowania wielopoziomowego zaoferuje ci najważniejszą rzecz – dłuższy czas spędzany pod wodą.

Program kursu

• poznasz teorię nurkowania wielopoziomowego,
• poznasz procedury wynurzania się,
• dowiesz się jak zaplanować i wykonać nurkowanie wielopoziomowe

Wymagania wstępne

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 12 lat

Cena już od 250 zł

To specjalizacja dla nieco bardziej doświadczonych, opływanych nurków, ponieważ kurs jest wymagający. Większość nurkowań oceanicznych i morskich to nurkowania w prądach. Nurkowanie w prądzie jest zwykle mniej lub bardziej stresujące i zawsze jest nieprzewidywalne!

Program kursu

• czym są prądy i skąd się biorą,
• jak przewidywać ogólny kierunek i siłę prądu,
• jak na podstawie mapy nurkowiska przewidywać miejsca gdzie pojawią się wiry, prądy ściągające lub efekt wynoszenia.
• dowiecie się jak skutecznie nawigować w prądzie, jak się zanurzać i wynurzać, kontrolować swoje położenie i pływalność,
• jak komunikować się z partnerem i co zrobić, żeby się nie zgubić,
• jak pływać pod i z prądem,
• w trakcie kursu wykonasz dwa nurkowania specjalizacyjne.

Wymagania wstępne

• stopień AOWD lub stopień równoważny innej federacji,
• ukończone 15 lat

Cena już od 250 zł

Celem Kursu Specjalistycznego Project AWARE Specjalist jest zapoznanie nurków oraz osoby nienurkujące z trudną sytuacją w jakiej znalazło środowisko wodne naszej planety oraz co możemy zrobić, aby pomóc w jego ochronie. Program ten składa się wyłącznie z prezentacji teoretycznych nie są wymagane nurkowania. Programy AWARE są szczególnie polecane dla dzieci.

Cena już od 250 zł

Program Specjalizacji AWARE Coral Reef Conservation zaznajomi Cię z rolą, jaką odgrywają rafy koralowe w świecie podwodnym. Poznasz też informacje na temat stanu obecnego raf na świecie oraz dowiesz się jak ochraniać współczesne rafy przed zniszczeniem.

PROGRAM KURSU

Tematy, które będą poruszane:
• Jak funkcjonują rafy?
• Dlaczego rafy są ważne?
• Jakie obszary raf znajdują się w stanie poważnego zagrożenia?
• Jak można chronić rafy?

Kurs obejmuje cykl wykładów na temat raf. Zapraszamy osoby nurkujące jak i nie nurkujące, gdyż specjalizacja ta nie wymaga nurkowań w wodzie. Po skończonym kursie możesz uczestniczyć w szkoleniu AWARE – Fish ID (identyfikacja ryb). Szkolenie to zazębia się tematycznie z problematyką rozwoju, stanu i ochrony raf.
Proponujemy także ukończenie szkolenia z fotografii podwodnej. Nauczysz się na nim poprawnego robienia fotografii, co pozwoli Ci na uwiecznienie niezwykłych widoków spod wody.

Cena już od 250 zł

Zobacz jakie kursy prowadzimy w najbliższym czasie