SPECJALIZACJE NURKOWE

Oferujemy możliwość szkolenia aż 16 specjalizacji nurkowych, co stawia nas prawdopodobnie na pierwszym miejscu pośród lokalnych centrów nurkowych. Zapoznaj się z opisem dostępnych specjalizacji. Przypomnij sobie, jakie plany snułeś decydując się na kurs nurkowania – sprawdź, co jest dla Ciebie najbardziej interesujące.

SIDEMOUNT DIVER

ZESTAW DWUBUTLOWY (LUB WIĘCEJ) Z MOCOWANIEM BOCZNYM

W trakcie szkolenia kursant zostaje zapoznany z zaletami i specyfiką konfiguracji Sidemount. Poznaje również różne jej typy i odmienne dla nich procedury. Szkolenie, przede wszystkim praktyczne, ma na celu podniesienie świadomości nurka oraz nabycie nowych umiejętności.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Przebieg kursu

Każdy kurs składa się z minimum 4 nurkowań. Ich podział jest następujący: 1 basen i 3 nurkowania w wodach otwartych.
Adepci uczą się obsługi jednej lub dwóch buli Sidemount, jednak pod koniec kursu, muszą być w stanie wykonywać nurkowania z dwoma butlami. Podczas trwania tego kursu, instruktorzy zobowiązani są do nauczenia kursantów pływania żabką do tyłu oraz tzw. helikopterów.

Wymagania wstępne:

• PADI Open Water Diver lub odpowiednik.

Oczywiście konieczne jest również opływanie, ponieważ wszystkie ćwiczenia wymagają dobrej kontroli pływalności i umiejętności obsługi większej ilości sprzętu.
Pierwszy basen oraz nurkowanie w wodzie otwartej, może być też wprowadzone jako jedno z nurkowań do wyboru, do programu Advanced Open Water Diver (AOWD).

PADI nie narzuca rodzaju sprzętu/uprzęży, jakiej ma używać nurek lub instruktor, ale wymusza używanie konfiguracji z długim wężem (tzw. Boghatrian pochodząca od twórcy – Steve’a Bogaertsa). Taka konfiguracja wynika z możliwości łatwiejszego zgrania procedur z nurkami backmounotwymi, szczególnie jeżeli używają konfiguracji typu Hoghartian (stąd zbieżność nazw).

Koszt kursu:

Już od 900 PLN/os.

NITROX DIVER

NURKOWANIE NA POWIETRZU WZBOGACONYM TLENEM

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią oraz procedurami, zasadami bezpieczeństwa oraz ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu (mieszaniny nitroxowe) zawierającym od 22% do 40% tlenu. Może to być pierwszy krok do nurkowań technicznych.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne, w czasie których kursant poznaje:
• zasady planowania nurkowania na Nitroxie,
• kwestie sprzętowe i zasady jego konserwacji,
• teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych.
Zajęcia praktyczne polegające na:
• poznaniu metod przygotowywania Nitroksu,
• zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance – sprawdzanie mieszanki, dokumentacja, analiza
• zaplanowaniu 2 nurkowań z wykorzystaniem Nitroksu.

Zaleca się, choć nie jest obowiązkowe wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Po ukończeniu kursu nurek może:

• nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%,
• nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%,
• rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver.

Wymagania wstępne:

• ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie),
• certyfikat PADI OWD lub równoważny.

Koszt kursu:

Już od 450 PLN/os.

DRY SUIT DIVER

NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

Nurkowanie w suchym skafandrze daje nieporównywalnie większy komfort niż w tradycyjnej piance. Możesz nurkować dłużej i głębiej w zimnej wodzie, a nawet pod lodem. Lubisz nurkować w polskich wodach i nie chcesz kończyć sezonu nurkowego wraz z nastaniem mrozów? Dzięki suchym skafandrom żadne temperatury nie są nurkowi straszne! Poza ochroną termiczną, suchy skafander zapewnia także zapasowe źródło wyporu.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Przebieg kursu:

Zajęcia teoretyczne dostarczające wiedzy na temat:
• podstawowych wiadomości dotyczących ciepła i jego utraty w wodzie,
• porównania właściwości mokrego i suchego skafandra,
• budowy suchego skafandra,
• dodatkowego wyposażenia, systemów balastu,
• regulacji pływalności,
• konserwacji, utrzymania, przechowywania oraz pakowania suchego skafandra,
• drobnych napraw skafandra,
• sytuacji awaryjnych w czasie nurkowania w suchym skafandrze,
• wskazówek dotyczących nurkowania w suchym skafandrze.

Zajęcia praktyczne, na które składają się:
• jedno nurkowanie basenowe,
• oraz dwa nurkowania na wodach otwartych.

Wymagania wstępne:

• ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI OWD lub równoważny.

Koszt kursu:

Już od 450 PLN/os.

DOSKONAŁA PŁYWALNOŚĆ ZEROWA

WARSZTATY NURKOWE

Fundamentalna umiejętność każdego nurka. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także na czerpanie większej przyjemności z nurkowania. Bez tej umiejętności, nie można myśleć o jakimkolwiek rozwoju nurkowym.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Wymagania wstępne:

• ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI OWD lub równoważny.

Koszt kursu:

Już od 300 PLN/os.

DEEP DIVER

NURKOWANIE GŁĘBOKIE (LIMIT 40 METRÓW)

Kurs jest pomyślany jako bezpieczna, nadzorowana przez instruktora forma wprowadzenia w nurkowanie głębokie, w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego do 40 m (maksymalna głębokość nurkowania rekreacyjnego z użyciem powietrza jako czynnika oddechowego).
Wiedza dostarczana na kursie obejmuje: planowanie, organizację, procedury, techniki, kwestie sprzętowe, problemy i czynniki ryzyka związane z nurkowaniem głębokim.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT

W ramach kursu Deep Diver wykonuje się 4 nurkowania głębokie.
Po zakończeniu zajęć i nurkowań nurek otrzymuje certyfikat w zakresie nurkowania głębokiego.

Wymagania wstępne:

• certyfikat AOWD lub odpowiedni stopień innej organizacji
• ukończone min. 15 lat.

Koszt kursu:

Już od 400 PLN/os.

NURKOWANIE WRAKOWE

Celem kursu Wreck Diver jest nauka nurkowania na wrakach – głównie chodzi tu o wraki statków ale nie tylko, może to być również wrak np. platformy wiertniczej, bombowca z drugiej wojny światowej, czołgu czy dużej koparki. Sama penetracja wraku dotyczy głównie jego otoczenia.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT

Kurs obejmuje zagadnienia: nurkowanie na wrakach a przepisy prawa, ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym, techniki nurkowania, poszukiwanie i badanie podwodnych wraków, mapowanie, penetracja wraku.

Uprawnienia:

• planowanie, organizowanie, wykonanie i logowanie nurkowań rekreacyjnych na wrakach,
• wykonywanie ograniczonej penetracji wraków, pozostając w sferze światła dziennego, do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie), jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania wstępne:

• ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI AOWD lub stopnia równoważnego.

Koszt kursu:

Już od 550 PLN/os.

NURKOWANIE Z ŁODZI

Kurs ten ma na celu zapoznanie nurków z technikami oraz warunkami nurkowania z łodzi, zasadami przechowywania sprzętu, zachowania się na łodzi, fachową terminologią, aspektami prawnymi nurkowania z łodzi, metodami wchodzenia i wychodzenia z wody oraz radzenia sobie z chorobą morską.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Wymagania wstępne:

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 10 lat.

Koszt kursu:

Już od 200 PLN/os.

NAWIGACJA PODWODNA

KOMPAS ORAZ INNE, PRAKTYCZNE METODY NAWIGACJI

Kurs poszerza wiedzę na temat nawigacji pod wodą. Dzięki tej specjalizacji posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne i skuteczne nurkowania nawigacyjne z wykorzystaniem dostępnych metod nawigacji.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Wymagania wstępne:

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 10 lat.

Koszt kursu:

Już od 400 PLN/os.

NURKOWANIE NOCNE

Świat po zmroku jest fascynujący, tym bardziej świat podwodny. Zobacz swoje ulubione miejsca do nurkowania z całkiem nowej perspektywy i odkryj gatunki morskich stworzeń, które są aktywne tylko w nocy – a po zakończonym nurkowaniu wróć do punktu wyjścia, dzięki zapoznaniu się z metodami nocnej nawigacji.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Podczas kursu:

• Nauczysz się planowania nurkowania nocnego, organizacji, procedur, technik i rozwiązywania potencjalnych problemów z nim związanych.
• Nauczysz się jak kontrolować pływalność w nocy.
• Dowiesz się jak wejść i wyjść z wody oraz jak nawigować pod wodą w nocy.
• Poznasz nocne życie w podwodnym środowisku.

Wymagania wstępne

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 12 lat.

Koszt kursu:

Już od 300 PLN/os.

NURKOWANIE PODLODOWE

UNDERICE DIVER

Kurs podlodowy to wykłady oraz trzy nurkowania szkoleniowe, ale wszystko zaczyna się jeszcze przed wejściem do wody, bo nurkowanie podlodowe to po pierwsze bezpieczeństwo i właściwe przygotowanie!

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT

Pierwsze nurkowanie to zapoznanie się ze światem pod lodem, nawigacją podlodową i praktyką asekuracyjną. Po takim doświadczeniu, w następnych nurkowaniach zaczniesz sam prowadzić nawigację pod lodem, w międzyczasie ćwicząc postępowanie w sytuacjach awaryjnych, jak zgubienie się pod lodem, czy potrzeba szybkiego wyciągnięcia spod lodu przez asekurację.

Wymagania wstępne:

• ukończone 18 lat,
• stopień PADI AOWD lub równorzędny stopień innej organizacji.

Koszt kursu:

Już od 500 PLN/os.

FOTOGRAFIA PODWODNA

UNDERWATER PHOTOGRAPHY

Kurs tej specjalizacji jest dwuczęściowym wstępem do nauki cyfrowej fotografii podwodnej, wykorzystującym automatyczne aparaty cyfrowe. Kurs ten ma na celu rozwinięcie umiejętności, wiedzy i techniki cyfrowej fotografii podwodnej pozwalając nurkom oraz snorkelistom (osoby nurkujące z maską i fajką), na wykonanie dobrych podwodnych zdjęć, nawet podczas pierwszego nurkowania z aparatem fotograficznym.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT

Kurs ten może zostać podzielony na dwa oddzielne poziomy lub może być przeprowadzony, jako jeden ciągły kurs pozwalający uzyskać certyfikat na poziomie 2.

Przebieg kursu:

Certyfikacja na poziomie 1:
• rozwój techniki cyfrowego zapisu obrazu, cyfrowych aparatów fotograficznych,
• podstawy cyfrowej fotografii oraz fotografii podwodnej,
• podstawy wykonywania zdjęć pod wodą oraz metoda PADI SEA,
• prawidłowe wejście do wody i dbałość o środowisko naturalne,
• wykorzystanie tabliczek balansowania bieli,
• wykonanie zdjęć pod wodą.
Certyfikacja na poziomie 2:
• formaty plików cyfrowych,
• zagadnienia związane z rozdzielczością,
• doświetlenie,
• kompozycja zdjęć,
• podstawy stosowania lamp stroboskopowych,
• warsztaty fotografii,
• wykonanie zdjęć podwodnych metoda PADI SEA – ostrych zdjęć o prawidłowej rozdzielczości, kontraście, kolorze oraz kompozycji.

Minimalna liczba nurkowań – jedno nurkowanie, dla certyfikacji na poziomie 1, dwa nurkowania dla certyfikacji na poziomie 2.

Wymagania wstępne:

• certyfikat nurkowy na poziomie PADI Open Water Diver, Junior Open Water Diver lub certyfikat innej organizacji szkoleniowej,
• min. 10 lat.
Uwaga! Kurs może ukończyć osoba, która wyłącznie pływa z maską i fajką – w takim przypadku nie ma ograniczeń wieku do ukończenia kursu.

Koszt kursu:

Już od 300 PLN/os.

POSZUKIWANIE, WYDOBYWANIE

Nurkowanie poszukiwawczo-wydobywcze pozwala na zdobycie bardzo praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego ich wydobywania na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Kurs obejmuje:

• planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z podwodnymi poszukiwaniami i wydobywaniem obiektów,
• nurkowanie w warunkach słabej widoczności i techniki nawigacji pod wodą,
• właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektu, w tym użycie lin i kołowrotków oraz różnych sposobów poszukiwania,
• właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy wydobywaniu obiektów z użyciem różnych przyrządów.

Wymagania wstępne:

• ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
• certyfikat PADI OWD lub równorzędnego.

Koszt kursu:

Już od 300 PLN/os.

NURKOWANIE MULTI LEVEL

NURKOWANIE WIELOPOZIOMOWE

Obojętnie czy nurkujesz na rafach czy też w jeziorach – większość miejsc nurkowych oferuje warunki do nurkowania wielopoziomowego. Podczas tego kursu zobaczysz, że nurkując np: na wrakach możesz wykorzystać nurkowanie wielopoziomowe, ponieważ możesz zacząć nurkować w najgłębszym miejscu wraku, a potem powoli wynurzać się wzdłuż sylwetki statku. Dobre planowanie nurkowania wielopoziomowego zaoferuje ci najważniejszą rzecz – dłuższy czas spędzany pod wodą.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Czego nauczysz się na kursie?

• poznasz teorię nurkowania wielopoziomowego,
• poznasz procedury wynurzania się,
• dowiesz się jak zaplanować i wykonać nurkowanie wielopoziomowe.

Wymagania wstępne:

• certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (bądź równoważny certyfikat innej organizacji),
• ukończone 12 lat.

Koszt kursu:

Już od 250 PLN/os.

NURKOWANIE W PRĄDZIE

To specjalizacja dla nieco bardziej doświadczonych, opływanych nurków, ponieważ kurs jest wymagający. Większość nurkowań oceanicznych i morskich to nurkowania w prądach. Nurkowanie w prądzie jest zwykle mniej lub bardziej stresujące i zawsze jest nieprzewidywalne!

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT
Podczas tej specjalizacji nauczymy Cię:

• czym są prądy i skąd się biorą,
• jak przewidywać ogólny kierunek i siłę prądu,
• jak na podstawie mapy nurkowiska przewidywać miejsca gdzie pojawią się wiry, prądy ściągające lub efekt wynoszenia.
• dowiecie się jak skutecznie nawigować w prądzie, jak się zanurzać i wynurzać, kontrolować swoje położenie i pływalność,
• jak komunikować się z partnerem i co zrobić, żeby się nie zgubić,
• jak pływać pod i z prądem.

W trakcie kursu wykonasz dwa nurkowania specjalizacyjne.

Wymagania wstępne:

• stopień AOWD lub stopień równoważny innej federacji,
• ukończone 15 lat.

Koszt kursu:

Już od 250 PLN/os.

PROJECT AWARE SPECIALIST

Celem Kursu Specjalistycznego Project AWARE Specjalist jest zapoznanie nurków oraz osoby nienurkujące z trudną sytuacją w jakiej znalazło środowisko wodne naszej planety oraz co możemy zrobić, aby pomóc w jego ochronie.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT

Program ten składa się wyłącznie z prezentacji teoretycznych nie są wymagane nurkowania. Programy AWARE są szczególnie polecane dla dzieci.

Koszt kursu:

Już od 250 PLN/os.

PROJECT AWARE REEF CONSERVATION

Program Specjalizacji AWARE Coral Reef Conservation zaznajomi Cię z rolą, jaką odgrywają rafy koralowe w świecie podwodnym. Poznasz też informacje na temat stanu obecnego raf na świecie oraz dowiesz się jak ochraniać współczesne rafy przed zniszczeniem.

PROGRAM / WYMAGANIA / KOSZT

Tematy, które będą poruszane:
• Jak funkcjonują rafy?
• Dlaczego rafy są ważne?
• Jakie obszary raf znajdują się w stanie poważnego zagrożenia?
• Jak można chronić rafy?

Kurs obejmuje cykl wykładów na temat raf. Zapraszamy osoby nurkujące jak i nie nurkujące, gdyż specjalizacja ta nie wymaga nurkowań w wodzie.

Po skończonym kursie możesz uczestniczyć w szkoleniu AWARE – Fish ID (identyfikacja ryb). Szkolenie to zazębia się tematycznie z problematyką rozwoju, stanu i ochrony raf.
Proponujemy także ukończenie szkolenia z fotografii podwodnej. Nauczysz się na nim poprawnego robienia fotografii, co pozwoli Ci na uwiecznienie niezwykłych widoków spod wody.

Koszt kursu:

Już od 250 PLN/os.