Nurkowanie techniczne

Jeśli nurkowanie rekreacyjne, ograniczone długością czasu przebywania pod wodą oraz limitami głębokości nie dają Ci pełnej satysfakcji i czujesz, że czas na nowy rozdział w postaci nurkowania technicznego, zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie dają szkolenia techniczne.

Kurs Gas Blender da Ci kwalifikacje do przygotowywania mieszanek oddechowych dla nurków o odpowiednich uprawnieniach do używania tych mieszanek. Będziesz uczył się o właściwościach tlenu, zagrożeniach związanych z używaniem tego gazu, wymaganym sprzęcie i „czystości tlenowej”. Na koniec kursu będziesz znał pięć metod otrzymywania zaplanowanych mieszanek wzbogaconych w tlen oraz różne metody używane do produkowania właściwych mieszanek z użyciem helu.

Jak się przygotować?

Jako Gas Blender musisz być zaznajomiony z właściwościami fizycznymi tlenu, różnymi jego formami i czystością, niebezpieczeństwami i specjalnym wyposażeniem, którego będziesz używał. Twój podręcznik wraz z CD-ROMem w połączeniu z wykładami instruktora zapoznają Cię z procedurami i technikami potrzebnymi do przygotowywania mieszanek gazowych. Aby nabyć te materiały, skontaktuj się z nami. Nasze Centrum Nurkowe w Warszawie jest zaopatrzone we wszelkie materiały szkoleniowe i potrzebne informacje. Przeprowadzamy kurs Gas Blendera w Warszawie oraz wszelkie kursy nurkowania technicznego.

Wymagania wstępne

• ukończony kurs PADI Enriched Air Diver (nurek Nitroksowy) lub mieć ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
• skończone 18 lat.

Jest to pierwszy kurs z cyklu PADI Tec Diver. Kurs przygotuje Cię do nurkowania dekompresyjnego w zakresie 40 m i planowania dekompresji nie dłuższej, niż 10 minut. Gazy dekompresyjne, których będziesz mógł używać to mieszanki nitroxowe max. 50%.

Kurs przygotuje Cię do

• używania oprogramowania dekompresyjnego i komputerów nurkowych do planowania i przeprowadzania dekompresji nie dłuższej niż 10 minut oraz nurkowań nie głębszych niż 40 m,
• używania pojedynczej butli z gazem dekompresyjnym o zawartości do 50% (EANx50) aby dodać konserwatyzmu do wymaganej dekompresji,
• jeśli potraktujemy kurs Tec 40 jako pierwszy z serii, daje on kredyt do kursów Tec 45 i Tec 50

Sprzęt, którego będziesz używać

Sprzęt, którego będziesz używał, to konfiguracja rekreacyjna z niewielkimi zmianami potrzebnymi do przeprowadzania nurkowań o charakterze technicznym. Materiały szkoleniowe, których będziesz potrzebował to „Tec Deep Diver Crew-Pak”. Wprowadzi Cię on w:
• nazewnictwo techniczne,
• procedury bezpieczeństwa,
• dekompresję i używanie butli stage do dekompresji,
• planowanie gazów.
Powyższy zestaw materiałów zawiera: listę sprzętu, podręcznik, arkusz do planowania nurkowania. Opcjonalne DVD z demonstracją konfiguracji sprzętowej oraz wszystkich umiejętności daje Ci możliwość przygotowywania się do szkolenia i nurkowania technicznego w domu jak również pomiędzy poszczególnymi sesjami Tec Deep. Zestaw tych materiałów jest też używany podczas dalszych szkoleń Tec Deep, do Tec 50 włącznie

Wymagania wstępne

• szkolenie AOWD PADI lub inne ekwiwalentne z innej organizacji nurkowej,
• szkolenie Nurek Nitroksowy PADI lub inne ekwiwalentne z innej organizacji nurkowej,
• szkolenie Deep Diver PADI lub inne ekwiwalentne z innej organizacji nurkowej,
• zalogowane minimum 50 nurkowań, z których: o 10 nurkowań musi być na wzbogaconym powietrzu o 12 nurkowań musi być głębszych niż 18 metrów o 6 nurkowań musi być głębszych niż 30 m,
• aktualne badania lekarskie

PADI Tec 45 jest kolejnym z cyklu kursów technicznych PADI Tec Diver. Kurs ten jest rozszerzeniem do kursu TEC 40 i daje Ci możliwości nurkowania dekompresyjnego w zakresie głębokości do 45 m i z przeprowadzeniem dłuższej dekompresji.

W czasie tego kursu nauczysz się

• nabędziesz potrzebne umiejętności oraz będziesz używał sprzętu odpowiedniego do nurkowań na głębokość 45 m,
• nauczysz się jak planować pojedyncze lub powtórzeniowe nurkowania dekompresyjne,
• poznasz też zasady korzystania z pojedynczego cylindra dekompresyjnego zawierającego wzbogacone powietrze lub tlen w celu przeprowadzania akcelerowanej dekompresji lub zwiększenia konserwatyzmu podczas dekompresji,
• Twoja dekompresja nie będzie miała limitów czasowych,
• będziesz przygotowany do reagowania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych,
• nabierzesz mistrzostwa w podstawowych umiejętnościach i procedurach, co będzie dla Ciebie podstawą dla Twojego dalszego szkolenia technicznego.

Sprzęt, którego będziesz używał podczas kursu

Sprzęt, którego będziesz używał podczas kursu to podstawowy sprzęt techniczny.
Będziesz używać materiałów zanajdujących się w zestawie „Tec Deep Diver CrewPack”, które zaznajomią Cię z:
• nazewnictwem technicznym,
• procedurami awaryjnymi,
• używaniem i obsługą butli dekompresyjnych,
• planowaniem gazów.
Zestaw zawiera podręcznik, listę kontrolną, tabelę do planowania nurkowania. Opcjonalnie możesz używać Video z demonstracjami montażu sprzętu technicznego oraz prezentacjami kluczowych umiejętności. Może być to doskonała Pomoc, do używania w domu, pomiędzy wyjazdami na wyprawy nurkowe

Wymagania wstępne

• stopień PADI Rescue Diver (lub mieć równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
• specjlizacja PADI Enriched Air Diver (Nitrox) (lub równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
• specjlizacja PADI Deep Diver (lub równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
• uprawnienia PADI Tec 40 (lub równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
• zalogowane minimum 50 nurkowań, z których co najmniej: 12 nurkowań było z użyciem wzbogaconego powietrza głębiej niż 18 m, 6 (z użyciem lub nie EANx) nurkowań głębszych niż 30 m,
• skończone 18 lat,
• aktualne badania lekarskie

Kurs Tec Deep 50 kończy cykl podstawowych kursów technicznych, dając Ci możliwość nurkowania daleko poza limitami nurkowania rekreacyjnego. Po tym kursie będziesz mógł przeprowadzać nurkowania do 50 m głębokości oraz odbywać dekompresję na bogatym Nitroxie oraz czystym tlenie.

Po kursie Tec 50 będziesz

• przeprowadzał nurkowania dekompresyjne do głębokości 50 m,
• używał wzbogaconego powietrza lub tlenu podczas dekompresji,
• używał oprogramowania komputerowego do tworzenia tabel nurkowych (run time) i planowania nurkowania,
• mógł miał kwalifikacje do przeprowadzania niezależnych dekompresyjnych nurkowań technicznych.

Sprzęt, którego będziesz używał

Sprzęt, którego będziesz używał do nurkowania to konfiguracja techniczna.
Podstawowym zbiorem materiałów jest „Tec Deep Diver Crew-Pak”, który zaznajomi Cię z:
• nazewnictwem technicznym,
• procedurami bezpieczeństwa,
• procedurami postępowania w przypadku zagrożenia,
• procedurami dekompresyjnymi,
• technikami korzystania z butli deco
• oraz z planowaniem gazów.
Ten zbiór materiałów zawiera w sobie: podręcznik, tzw. checklistę oraz tabliczkę do planowania nurkowania. Opcjonalnie możesz też kupić multimedialny przewodnik z instrukcjami – jak zmontować prawidłowo sprzęt oraz z prezentacjami wszystkich umiejętności i ćwiczeń. To Video jest wspaniałym narzędziem pomagającym adeptom nurkowania technicznego w uzyskaniu wiedzy i pomocy przy nabywaniu umiejętności praktycznych już w domu, w przerwie pomiędzy poszczególnymi znurkowaniami szkoleniowymi oraz w przerwie pomiędzy wyprawami technicznymi.

Nasze centrum nurkowe dysponuje tymi materiałami, zgłoś się do nas, jeśli jesteś zainteresowany ich nabyciem.

Wymagania wstępne

• stopień Advanced lub ekwiwalentny z innej organizacji,
• uprawnienia PADI Rescue lub ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
• certyfikat Nitrox lub ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
• uprawnienia na poziomie TEC 45 lub ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
• min. 100 zalogowanych nurkowań, z których: 20 nurkowań musi być z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza – 25 nurkowań musi być głębszych niż 18 m – co najmniej 20 nurkowań musi być głębszych niż 30 m,
• skończone 18 lat,
• aktualne badania lekarskie

Kurs ten pokazuje nurkom wykwalifikowanym do nurkowania oraz przeprowadzania dekompresji na Nitroksie oraz tlenie wszelkie zalety używania Trimiksu o zawartości tlenu od 18%. Nurkowie z tymi uprawnieniami mogą nurkować do głębokości 65 m.

Kurs PADI Tec Trimix 65 ma na celu udostępnienie nurkom technicznym nurkujących na powietrzu oraz przeprowadzającym dekompresję na wzbogaconym powietrzu i tlenie, głębokości poniżej 50 m. Ten kurs jest dedykowany dla nurków z uprawnieniami Tec 50 (lub posiadających ekwiwalentne uprawnienia z innych organizacji). Szkolenie to umożliwi Ci nurkowanie na głębokość do 65 metrów dzięki zastosowania trimiksu (mieszanka helu, tlenu i azotu).

Podczas kursu

• zaplanujesz i przeprowadzisz co najmniej pięć nurkowań dekompresyjnych z użyciem różnych mieszanek trimiksowych,
• użyjesz oprogramowania dekompresyjnego do stworzenia własnego schematu nurkowania oraz zaplanowania nurkowania,
• wykonasz nurkowania treningowe do głębokości 65 m

Sprzęt, którego będziesz używał

• zestaw dwubutlowy (preferowane minimum 12 litrów każdy/80 stóp sześciennych) z manifoldem,
• dwa niezależne automaty oddechowe, z czego jeden z długim wężem, a drugi z manometrem,
• dwie butle typu “stage” z automatami i manometrami, o czystości tlenowej,
• dodatkowa butla dekompresyjna odpowiednia do panujących warunków nurkowych jest zalecana Jacket techniczny typu “skrzydło” wraz z uprzężą – wymagane jest dodatkowe źródło wyporności (podwójny worek BCD lub pojedynczy worek i suchy skafander – jeśli jest wystarczający w stosunku do wagi sprzętu zabieranego pod wodę,
• głębokościomierz/komputer nurkowy i zapasowy miernik głębokości (głębokościomierz/komputer),
• czasomierz i zapasowy czasomierz,
• informacje o danym nurkowaniu trimiksowym (tabele/komputer trimiksowy) oraz zapasowe urządzenia informacyjne,
• odpowiedni skafander do panujących warunków i długości nurkowania (jeśli używasz suchego skafandra, powinieneś mieć ukończony kurs suchego skafandra oraz mieć doświadczenie z używania go podczas nurkowań rekreacyjnych i technicznych, zanim rozpoczniesz kurs trimiksowy),
• argonowy system inflacji suchego skafandra, lub inny (według potrzeb),
• odpowiedni balast (jeśli jest potrzebny),
• linę Jona (jeśli nurkowania będą odbywały się w prądzie),
• boję sygnalizacyjną,
• kołowrotek z linką minimum 50 m,
• bojkę/Worek wypornościowy (jasnożółty, czerwony lub inny wymagany lokalnymi przepisami),
• nóż lub urządzenie tnące,
• zapasowe tabliczki, zapasową maskę,
• kompas, latarkę (opcjonalnie),
• zestaw do nurkowania w prądzie – tzw. „drift kit” (jeśli planowane są nurkowania dekompresyjne w prądzie)

Materiały edukacyjne, których będziesz potrzebował

Podstawowym zestawem materiałów jest „Trimix Diver Crew-Pack”. Zestaw ten zawiera wszystkie potrzebne materiały do nurkowania trimiksowego: podręcznik, tabelę kalkulacyjną dla deep-stopów, tabelę trimiksową i tabelę procedur awaryjnych.
Obszar wiedzy, objęty materiałami:
• zakresy nurkowań trimiksowych,
• planowanie ekspozycji tlenowej,
• wybór odpowiedniego miksu,
• argonowe systemy inflacji,
• używanie trzech i czterech cylindrów dekompresyjnych,
• modele dekompresyjne,
• procedury awaryjne,
• maski pełno twarzowe i komputery wielogazowe

Nasze centrum nurkowe posiada wszystkie wymagane materiały. Aby je kupić, skontaktuj się z nami.

Wymagania wstępne

• stopień PADI Rescue (lub uprawnienia ekwiwalentne z innej organizacji oraz mieć przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy nie starsze niż dwa lata),
• certyfikacja na poziomie TEC 50 lub uprawnienia ekwiwalentne z innej organizacji,
• skończone 18 lat,
• zalogowane minimum 100 nurkowań,
• aktualne badania lekarskie

Nurkowanie z użyciem trimiksu jest ostatnim etapem szkolenia technicznego – maksymalna granica głębokości dla tego typu nurkowań nie została jak dotąd osiągnięta. To szkolenie jest zadedykowane dla nurków z kwalifikacjami Tec 50 lub Tec Trimix 65 (lub innych posiadających równorzędne uprawnienia z innych organizacji technicznych). Kurs powiększa Twoje możliwości, maksymalną głębokośc nurkowań i czas przebywania pod wodą poprzez używanie mieszanki oddechowej zawierającej hel, tlen i azot – tzw. Trimiksu.

Kurs PADI Tec Trimix Diver zabierze Cię do granic nurkowych w nurkowaniu technicznym, otworzy drzwi do nurkowania w zakresie dostępnym tylko nielicznej grupie, w miejsca, których często nikt przed Tobą nie widział.

Czego będziesz się uczyć?

Kurs PADI Tec Trimix Diver ma na celu udostępnienie nurkom technicznym nurkujących na powietrzu oraz przeprowadzającym dekompresję na wzbogaconym powietrzu i tlenie, głębokości poniżej 50 m. Nurkowanie z użyciem trimiksu jest ostatnim etapem szkolenia technicznego – maksymalna granica głębokości dla tego typu nurkowań nie została jak dotąd osiągnięta. To szkolenie jest zadedykowane dla nurków z kwalifikacjami Tec 50 lub Tec Trimix 65 (lub innych posiadających równorzędne uprawnienia z innych organizacji technicznych). Kurs powiększa Twoje możliwości, maksymalną głębokośc nurkowań i czas przebywania pod wodą poprzez używanie mieszanki oddechowej zawierającej hel, tlen i azot – tzw. Trimiksu.

Na kursie będziesz:
• zaplanujesz i wykonasz conajmniej pięć nurkowań trimiksowych z użyciem różnych mieszanek gazowych,
• używał oprogramowania dekompresyjnego do konstruowania własnych indywidualnych table i planowania nurkowania,
• wykonywał nurkowania treningowe na głębokość 75 m

Sprzęt, którego będziesz używał

• zestaw dubutlowy (preferowane minimum 12 litrów każdy/80 stóp sześciennych) z manifoldem,
• dwa niezależne automaty oddechowe, z czego jeden z długim wężem, a drugi z manometrem,
• dwie butle typu “stage” z automatami i manometrami, o czystości tlenowej,
• dodatkowa butla dekompresyjna odpowiednia do panujących warunków nurkowych jest zalecana,
• jacket techniczny typu “skrzydło” wraz z uprzężą – wymagane jest dodatkowe źródło wyporności (podwójny worek BCD lub pojedynczy worek i suchy skafander – jeśli jest wystarczający w stosunku do wagi sprzętu zabieranego pod wodę,
• głębokościomierz/komputer nurkowy i zapasowy miernik głębokości (głębokościomierz/komputer),
• czasomierz i zapasowy czasomierz,
• informacje o danym nurkowaniu trimiksowym (tabele/komputer trimiksowy) oraz zapasowe urządzenia informacyjne,
• odpowiedni skafander do panujących warunków i długości nurkowania. (Jeśli używasz suchego skafandra, powinieneś mieć ukończony kurs suchego skafandra oraz mieć doświadczenie z używania go podczas nurkowań rekreacyjnych i technicznych, zanim rozpoczniesz kurs trimiksowy,
• argonowy system inflacji suchego skafandra – lub inny (według potrzeb),
• odpowiedni balast,
• linę Jona (jeśli nurkowania będą odbywały się w prądzie),
• boję sygnalizacyjną,
• kołowrotek z linką minimum 50 m,
• bojkę/worek wypornościowy (jasnożółty, czerwony lub inny wymagany lokalnymi przepisami),
• nóż lub urządzenie tnące oraz zapasowe tabliczki, zapasową maskę (opcjonalnie),
• kompas, latarkę (opcjonalnie),
• zestaw do nurkowania w prądzie – tzw. „drift kit” (jeśli planowane są nurkowania dekompresyjne w prądzie)

Materiały edukacyjne, których będziesz potrzebować

Nasze centrum nurkowe posiada wszystkie wymagane materiały. Aby je kupić, skontaktuj się z nami.

Podstawowym zestawem materiałów jest „Trimix Diver Crew-Pack”. Zestaw ten zawiera wszystkie potrzebne materiały do nurkowania trimiksowego: podręcznik, tabelę kalkulacyjną dla deep-stopów, tabelę trimiksową i tabelę procedur awaryjnych.

Obszar wiedzy, objęty materiałami:
• Zakresy nurkowań trimiksowych,
• Planowanie ekspozycji tlenowej,
• Wybór odpowiednigo miksu,
• Argonowe systemy inflacji,
• Używanie trzech i czterech cylindrów dekompresyjnych,
• Modele dekompresyjne,
• Procedury awaryjne,
• Maski pełno twarzowe i komputery wielogazowe.

Wymagania wstępne

• certyfikat Rescue (lub uprawnienia ekwiwalentne z innej organizacji oraz mieć przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy nie starsze niż dwa lata),
• certyfikację na poziomie TEC 50 lub TEC Trimix 65 lub posiadać uprawnienia ekwiwalentne z innej organizacji,
• skończone 18 lat,
• zalogowane min. 150 nurkowań,
• aktualne badania lekarskie

Podczas kursu będziesz używał podstawowego sprzętu nurkowego i spróbujesz też konfiguracji technicznej.

Nurkowanie zapoznawcze PADI Discover Tec daje Ci możliwość wypróbowania nurkowania w sprzęcie technicznym oraz zapoznaje Cię z procedurami używanymi w tym typie aktywności. Dzięki temu doświadczeniu dowiesz się co to jest nurkowanie techniczne. Będziesz mógł spróbować „jak to smakuje” i zobaczyć, czy ta droga rozwoju jest dla Ciebie. Nurkowanie Discover Tec, poza doświadczeniem, daje Ci kredyt do kursu TEC 40.

Wymagania wstępne

• podstawowe uprawnienia nurkowe (PADI OWD lub ekwiwalentne z innych organizacji),
• zalogowane min. 10 nurkowań,
• ukończone 18 lat,
• aktualne badania lekarskie

Zobacz jakie kursy prowadzimy w najbliższym czasie