Nurkowanie rekreacyjne

Początkiem szkolenia nurkowego jest podstawowy kurs nurkowania Open Water Diver (OWD) – to świetny wstęp w nurkowanie rekreacyjne. Kolejnym krokiem jest nurek Advanced OWD – ten ma do dyspozycji już kilkanaście specjalizacji nurkowych do wyboru. Jeśli interesuje Cię wyłącznie nurkowanie rekreacyjnie, warto dojść do etapu Rescue diver – dzięki temu staniesz się pewnym partnerem nurkowym.

Zacznij nurkować! Masz do dyspozycji bardzo dobrze przemyślany program szkolenia nurkowego PADI.

Open Water Diver (OWD) to najpopularniejszy kurs nurkowania dla osób początkujących na całym świecie. Uczy podstawowych umiejętności oraz gwarantuje wiedzę teoretyczną, wystarczającą do przeprowadzania nurkowań z partnerem na wodach otwartych. Kurs sklada się z wykładów, serii ćwiczeń basenowych oraz nurkowań na wodach otwartych. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymasz licencję nurkową PADI uznawaną w centrach nurkowych na całym świecie, zezwalającą na nurkowanie do głębokości 18 m.

Jak wygląda podstawowy kurs nurkowania?

Na kurs składa się pięć sesji teoretycznych, pięć sesji basenowych oraz cztery nurkowania na wodach otwartych. Dostarcza wiedzy m.in. na temat techniki nurkowania, sprzętu nurkowego, zjawisk jakim jest poddawany ludzki organizm podczas przebywania pod wodą.

Wymagania wstępne

• minimalny wiek: 10 lat (uczestnicy w wieu 10–14 lat otrzymają certyfikat z dopiskiem „Junior”),
• umiejętność pływania w stopniu umożliwiającym przepłynięcie 200 m bez płetw lub 300 m w płetwach,
• posiadanie własnego zestawu ABC (maska, płetwy, fajka) – istnieje możliwość zakupu (z rabatem dla naszych kursantów) w sklepie znajdującym się w naszym klubie

Cena już od 1200 zł

AOWD to praktyczny kurs stanowiący kontynuację nauki nurkowania. Mniej tu teorii, więcej nurkowania. W czasie kursu odbędziesz nurkowanie głębokie do 30 m, nauczysz się podstaw nawigacji podwodnej oraz odbędziesz trzy dowolnie wybrane nurkowania, będące wprowadzeniem do interesujących Cię specjalizacji nurkowych. AOWD umożliwia nurkowanie z partnerem do głębokości 30 m oraz daje możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, a także w kursie Rescue Diver.

Jak wygląda kurs Advanced OWD?

Kurs AOWD jest pozbawiony klasycznych wykładów teoretycznych – prowadzone są jedynie szczegółowe omówienia poszczególnych nurkowań oraz analiza związanej z nimi problematyki. Podczas AOWD wykonasz pięć nurkowań na wodach otwartych.

Wymagania wstępne

• ukończone 15 lat (osoby pomiędzy 12 a 15 mogą ukończyć kurs Junior Advance, który jest normalnym kursem ma tylko obniżone max. głębokość nurkowania do 21 m). Po ukończeniu 15 lat stopień ten można zamienić na stopień Advanced OWD,
• stopień OWD PADI lub równorzędnego innej organizacji,
• wszyscy uczestnicy kursu AOWD powinni mieć własne ABC, własną piankę, własny komputer nurkowy. Jeżeli osoby nie posiadają tego sprzętu mogą go wypożyczyć w naszym klubie lub zakupić w naszym sklepie korzystając z atrakcyjnych cen dedykowanych naszym kursantom

Cena już od 700 zł

Czy chciałbyś podnieść poziom swojej wiedzy oraz doświadczenia i stać się zaufanym partnerem dla innych nurków? Zdarza się, że nurkujesz w trudniejszych warunkach i zdajesz sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim przyjaciołom jest jedną z podstawowych rzeczy, warunkujących udane nurkowanie? Czas nauczyć się ratownictwa. Podczas pięciu wykładów i serii ćwiczeń basenowych oraz realizacji kilku scenariuszy wypadków nauczymy Cię, jak zapobiegać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić podczas nurkowania.

Program kursu Rescue diver

Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się ze scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach nurkowania rekreacyjnego. Kurs trwa 3 do 4 dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.

Wymagania wstępne

• ukończone 12 lat,
• certyfikat PADI AdventureOWD z nawigacją lub PADI AOWD lub nurkowy stopień równorzędny innej federacji,
• kurs ERF lub równoważny, nie starszy niż 24 miesiące (szkolenie EFR można odbyć równolegle do kursu Rescue),
• uczestnicy powinni posiadać własne ABC, jacket, skafander i automat (wypożyczenie w/wym. sprzętu za dodatkową opłatą)

Cena już od 1000 zł

Zobacz jakie kursy nurkowania prowadzimy w najbliższym czasie